< Vorige Column index Volgende >

Column: Aanscherping EPC: feiten en fabels

Auteur: Bram Boterman
Datum: 17-01-2011

Het is zover: een nieuwe stap vooruit naar energiezuinige woningen. Vanaf 1 januari 2011 is de energieprestatie-coëfficiënt worden verlaagd van 0,8 naar 0,6. Persoonlijk ben ik zeer benieuwd naar de ontwikkelingen en gevolgen van deze aanscherping.

In dit kader schreef AgentschapNL, op verzoek van het toenmalig ministerie van VROM/WWI het factsheet ‘Feiten en fabels rond de aanscherping EPC’. In het factsheet worden de conclusies van twee onderzoeken beschreven. In de 'Evaluatiestudie EPC aanscherping woningen' wordt lering getrokken uit de eerdere aanscherping in 2006. Ook toen moest iedereen erg wennen aan de aanscherping van de EPC voor nieuwbouwwoningen van 1,0 naar 0,8. Het tweede onderzoek 'Aanscherpingsstudie EPC woningbouw 2011' beschrijft hoe de EPC van 0,6 gehaald kan worden en welke technische, maatschappelijke en financiële consequenties dit met zich meebrengt.

Feiten en fabels
In het factsheet las ik twee opvallende conclusies. Ten eerste vind ik het nogal verassend dat er in de evaluatie wordt geconcludeerd dat de aanscherping van 1,0 naar 0,8 in de praktijk slechts een besparing van 8% op het gasgebruik in woningen tot gevolg had. Vooraf was namelijk een besparing van 23% berekend.

Ten tweede: als belangrijkste sellingpoint van energiezuinige woningen geldt een besparing op de energiekosten. Ik las er bijna overheen, maar in de factsheet staat beschreven dat een lagere EPC lang niet altijd lagere woonlasten tot gevolg heeft. Uit onderzoek van DGMR blijkt bijvoorbeeld dat bij het toepassen van een individuele warmtepomp de woonlasten per jaar €800 tot €1400 hoger uit kunnen vallen! Geen onbelangrijk feitje om aan je kopers te vermelden lijkt me. Het comfortniveau van een woning met een warmtepomp is natuurlijk wel een stuk hoger. Het kost wat, maar dan heb je ook wat...

De komende tijd ligt er een belangrijke uitdaging in het bedenken van manieren om het voor de consument inzichtelijk te maken welke voordelen (en nadelen) een energiezuinige woning precies biedt. Helaas zijn de voordelen dus niet per definitie financieel. Zit de consument hier wel op te wachten? Veel onderzoeken wijzen uit dat de consument nog lang niet bereid is om meer te betalen voor een duurzame woning. Met andere woorden; duurzaamheid is hot, totdat ervoor betaald moet worden. Zouden consumenten dan wel meer geld over hebben voor een hoger comfortniveau? Misschien moeten we dan de focus in de communicatie verleggen…

Het factsheet ‘Feiten en fabels rond de aanscherping EPC’ en de aanvullende onderzoeken zijn te vinden op senternovem.nl via deze link.