< Vorige Column index Volgende >

Column: Lente op de woningmarkt

Auteur: Jim Schuyt
Datum: 25-03-2013

LENTE OP DE WONINGMARKT

Alleen beweging op de woningmarkt leidt ons uit de crisis. Het bouwen van nieuwe huur- en koopwoningen is hiervoor cruciaal. En daar schort het aan. Er worden veel te weinig nieuwe woningen gebouwd. Voor de koopwoningmarkt is het verhogen van de leencapaciteit het enige dat echt helpt. De startershypotheek uit het regeerakkoord biedt geen enkele oplossing. Het Financieele Dagblad meldde dat er afspraken met de pensioenfondsen zijn om enkele tientallen miljarden euro’s te investeren in Nederlandse hypotheken. In het plan wordt er een nieuwe instelling opgericht die leningen financiert voor banken. Hierdoor krijgen banken meer lucht en kunnen ze meer krediet aanbieden. Met als gevolg dat de rente omlaag gaat. Dit is goed nieuws voor de koopwoningmarkt.

Voor de huurwoningmarkt is er nog geen licht aan het einde van de tunnel. Door de verhuurdersheffing kunnen corporaties minder investeren. Uit een verkenning die De Vernieuwde Stad - een platform van 23 grote, investerende corporaties- vorige week uitvoerde, blijkt dat corporaties 30% tot 40% minder gaan investeren. Corporaties nemen ongeveer 60% van alle nieuwbouw voor hun rekening. Minder investeren door corporaties is dus een flinke aderlating voor de nieuwbouw. Het zou een goede zaak zijn als de verhuurdersheffing tegen het licht wordt gehouden. De BV Nederland heeft een financieel probleem en het past de corporaties niet om te zeggen: ‘wij dragen ons steentje niet bij’. Een lagere heffing, bijvoorbeeld ter grootte van de € 800 miljoen per jaar uit het Lenteakkoord, gekoppeld aan een investeringsagenda zou goed nieuws zijn voor huurders, kopers en werkloze bouwvakkers. We bereiken zo weer beweging op de woningmarkt en bij de BV Nederland komt een heffing binnen, meer belastinggeld en er gaat minder geld aan uitkeringen de deur uit.

Het is te hopen dat het snel lente wordt op de woningmarkt. Deze komt er als er meer nieuwe koop- en huurwoningen worden gebouwd.

Jim Schuyt, directievoorzitter woningcorporatie de Alliantie.Over Jim Schuyt

Meer columns van Jim Schuyt: