< Vorige Column index Volgende >

Column: Meer invloed burger op leefbaarheid: Voortschrijdend inzicht!

Auteur: Peter Verleg
Datum: 02-03-2011

Een aantal jaren geleden werd SIR-55 verrast door welgemeende complimenten uit de gemeente Purmerend. Gebleken was dat de bewoners van een SIR-55 project aantoonbaar onderscheidend een voorbeeldfunctie hadden in de wijk. Zij voelen zich sterk betrokken bij en verantwoordelijk voor hun woonomgeving en de gemeenschappelijke voorzieningen die in het project gerealiseerd zijn op hun eigen initiatief. “Persoonlijk en gemeenschappelijk eigenaarschap vertaalt zich in trots en verantwoordelijkheid”, aldus de woordvoerder van de gemeente. Ook minister Piet Hein Donner is inmiddels overtuigd dat de burger meer invloed moet hebben op leefbaarheid. In het Reformatorisch Dagblad liet hij onlangs optekenen: “Uit ervaringen met de wijkaanpak blijkt dat successen worden geboekt als burgers de vrijheid krijgen zelf initiatieven op te pakken. Het enthousiasme van bewoners(groepen) moet gestimuleerd worden. Dit vraagt moed van bestuurders. Projectontwikkelaars, aannemers, architecten en stedenbouwkundigen hebben vaak moeite zaken uit handen te geven”. Donner pleit voor een herverdeling van taken tussen Rijk, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Gemeenten moeten meer beleidsvrijheid krijgen, bevoegdheden op sociaal gebied overnemen en burgers aanspreken op verantwoordelijkheden en aanmoedigen tot het nemen van verantwoordelijkheid. Dat is een uitnodiging tot participeren. En aldus Donner: “Als het nodig is, wordt de positie van de burger ook wettelijk versterkt”…!! Dat is krasse taal en een feest van herkenning en erkenning voor de supporters van SIR-55. Lokaal zichtbaar zijn als platform voor ‘wonen en leven’ is precies de visie en ambitie van SIR-55: DICHTBIJ MENSEN en invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid organiseren.

In toenemende mate wordt door velen erkend – ook door de bestuurders van projectontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten - dat de bouweconomie ingrijpend en structureel zal veranderen: “De tijd van de vóór de financiële crisis komt nooit meer terug”. De positie van woonconsumenten is versterkt en dat is een louterend effect van de crisis. Dit besef is zeker aanwezig, maar de wijze waarop vraaggestuurd ontwikkelen en bouwen vorm gegeven moet worden zit niet in de genen van allen die een aanbodgestuurde bouweconomie gedurende vele decennia in stand hebben gehouden. In de bouwsector en in gemeenten is nog steeds veel weerstand tegen (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en andere vormen van consumentgestuurd bouwen. Bovendien ontbreekt bij velen de kennis en valide informatie over de positieve effecten van deze wijze van bouwen: onbekend maakt onbemind! CPO is een groeimarkt blijkt uit cijfers. SIR-55 is uitgegroeid tot een landelijke organisatie die de belangen van woonconsumenten succesvol behartigt en erkend specialist in de begeleiding van woonconsumenten die kiezen voor CPO. Invloed, zeggenschap, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, transparantie en integriteit zijn de dragers van de SIR-55 boodschap. De vrijwilligers van SIR-55 zijn gewaardeerde gesprekspartners voor bestuurders, ambtenaren en vertegenwoordigers van marktpartijen. Zij ‘zijn’ als persoon de woonconsument, zij spreken de taal van de woonconsument en weten wat CPO is en hebben de ambitie nog meer deskundig te worden. Wie had een aantal jaren geleden gedacht aan deze tekst: WELKOM OP DE KENNISDAG VAN SIR-55.

In de komende weken vinden 3 KENNISDAGEN plaats achtereenvolgens in Eindhoven, Rotterdam en Zwolle. Deze kennisdagen zijn door SIR-55 georganiseerd in samenwerking met Bouwfonds Ontwikkeling, één van de partners waarmee regelmatig wordt samengewerkt op het gebied van consumentgestuurd ontwikkelen. Voor deze dagen zijn uitgenodigd de vrijwilligers van SIR-55, projectontwikkelaars, ambtenaren, bestuurders van woningbouwcorporaties, wethouders, medewerkers van het Adviesbureau van SIR-55 en mediavertegenwoordigers. Het doel van deze dagen is enerzijds de vrijwilligers van SIR-55 nog beter toe te rusten als gesprekspartner en belangenbehartiger van de woonconsument en anderzijds de projectontwikkelaars, ambtenaren,wethouders e.a. te informeren over de voordelen van consumentgestuurd bouwen, in bijzonder het CPO. Het is een uniek initiatief in Nederland: de woonconsument, de bestuurder, de ambtenaar, de projectontwikkelaar en de vrijwilliger van SIR-55, die samen naar ‘school’ gaan. Piet Hein Donner is uitgenodigd, maar helaas verhinderd. De minister heeft SIR-55 inmiddels wel uitgenodigd voor overleg over MEER INVLOED VAN DE BURGER OP DE LEEFBAARHEID. Het stichtingsbestuur heeft de uitnodiging aanvaard.

Peter Verleg
Voorzitter SIR-55
Februari 2011