< Vorige Column index Volgende >

Column: Energy-huis is lifestyle-huis

Auteur: Hans Moor
Datum: 20-11-2009

‘Prijsverlagingen uw droomwoning is realiteit’. Grote advertentieborden met extra opgeplakte gele stickers die de aarzelende kopers over de streep moeten trekken. Je ziet het op veel plaatsen waar de nieuw te bouwen woningen worden aangeboden. Maar zijn deze aangeboden woningmodellen niet overjarig? Je kunt deze vraag eenvoudig en bevestigend beantwoorden, als je het probleem vergelijkt met de Hummer als benzineslurpende auto. Deze is aan de straatstenen niet meer kwijt te raken. Het is de hybride-auto die de grootste stijging van autoverkopen realiseert. We leven in de tijd van de grote energieomslag. Pas op voor de marketingtruc! Alles is ‘duurzaamheid’ geworden, in de bouw echter zijn we nog maar pas begonnen.

Niet iedereen is er van op de hoogte! Duurzaamheid is niet alleen een thema waarmee je de marketing kunt opvijzelen. Het is daadwerkelijk een grote verandering, die zijn wortels heeft in de toegenomen informatie met zijn selecties. Ze zijn energie-economisch van aard. Duurzame ruimtelijke opgaven en hun oplossingen zijn continue onderhevig aan veranderende omgevingsfactoren, waaronder grote ingrijpende selecties (klimaatverandering, toename Co2, bevolkingsgroei in relatie tot beperkt bewoonbare aarde etc.). De energieomslag zal een transformatie van de ruimte betekenen.

Een belangrijke motor voor deze nieuwe ruimte is het onderzoek naar een nieuwe wijze van standaardisering (o.a. prefab) in de bouw. Vergeleken met het functionalisme van de modernen komt deze er echter anders uit te zien. Waar voorheen de performatieve mogelijkheden (wat zijn de mogelijkheden voor de gebruikers?) niet ter sprake werden gebracht, heerst op dit moment de keuze van de consument. Waar in het verleden de mogelijke variaties in de woningbouw werden gereduceerd ten koste van standaardisering en economie (verschil realiseren voor individueel gebruik betekende een kostenpost), zijn het juist nu deze performatieve mogelijkheden van de gebruikers, die meer van invloed raken op de standaardisatie. Natuurlijk kennen we overigens al jaren variaties in de vorm van bouwstijlen, maar deze zijn eerder een tegemoetkoming aan de systemen van de bestaande woningproductie. Standaardisatie is nu flexibel geworden.

Voor de toekomst is het van belang dat de betrokken partijen in het bouwproces meer gaan samenwerken in het ontwikkelen en optimaliseren ten behoeve van generieke ‘eenvoudige (bouw) systemen’ en/of standaardisering. Deze systemen moeten een antwoord gaan geven op de toenemende meervoudige gebruikten. Duurzaamheid betekent dan een voortgaande ontwikkeling in relatie tot lifestyle. Lifestyle is de toekomstige trend. Het kan een verhoging van de kwaliteit van het leven betekenen: individuele expressie, een goede gezondheid, een groene leefbaarheid etc.. Kort geformuleerd: lifestyle maakt deel uit van de energieomslag, maar zal tegelijkertijd binnen diezelfde energieomslag bekostigd moeten worden. (energiereductie, afval is voedsel, recycling, verlaging van de footprint). Lifestyle is duurzaamheid.¹


¹ Maar lifestyle is ook het tegengaan van verzuim en het investeren in de toekomst, zodat mensen niet uitvallen. Het levert tegelijkertijd een goede gezondheid op. Daarnaast is lifestyle ook verbetering van productiviteit, doordat medewerkers meer presterenn in dezelfde tijd. Lifestyle is ook leuk om te doen. Als je personeel lekkerder in zijn vel zit, presteren ze ook beter. Daarnaast is lifestyle meten, om zodoende maatregelen te kunnen nemen. Dit alles om mensen te verlossen van hun vastgeroeste leefpatronen. ¹ Website arbo-unie