< Vorige Column index Volgende >

Column: 5 tips voor als de bouw van je huis niet vordert

Auteur: Erik Slijkoord
Datum: 15-02-2018

5 tips voor als de bouw van je huis niet vordert

Je hebt een splinternieuw nieuwbouwhuis gekocht. Alles is prachtig nieuw en fris, van de vloeren tot de keuken, en van de CV-ketel tot de kozijnen. Je hebt veel dingen zelf kunnen kiezen dus alles is helemaal zoals jij het wilt. Je hebt in je hoofd alles al bijna ingericht, maar dan hoor je dat de bouw niet helemaal verloopt zoals gepland. Op de sleutel moet je dus nog even wachten. Wat kun je doen?

1. Check de bouwtijd in je contract

Hoe lang mag de aannemer eigenlijk doen over de bouw van je huis? Dat staat vastgesteld in je koop/aanneemovereenkomst. Lukt het de aannemer niet om de bouw op tijd klaar te hebben, dan blijft hij in principe in gebreke. Let hierbij op dat de aannemer rekent in zogeheten werkbare dagen. Een onwerkbare dag is een dag waarop de aannemer wegens overmacht - bijvoorbeeld weersomstandigheden - meer dan 5 uur niet kan werken. De werkbare dagen gaan in wanneer de ruwe vloer van de begane grond klaar is.

2. Maak een schriftelijke melding

Heb je vastgesteld dat de bouw niet volgens plan verloopt? Maak dan zo snel mogelijk een schriftelijke melding bij de aannemer. Dit kun je het beste doen via een aangetekende brief. Maak hierin duidelijk dat de bouwplannen niet voorspoedig verlopen, en vraag hem wat de reden is voor de vertraging of wijziging van de plannen. Bied hem ook de mogelijkheid om schriftelijk met een oplossing te komen, bijvoorbeeld binnen 2 weken. Daarnaast kun je aangeven dat je na deze datum eventueel juridische stappen onderneemt.

3. Eis een schadevergoeding

Heeft de aannemer het huis niet opgeleverd binnen de afgesproken periode? Dan heb je in sommige gevallen recht op een schadevergoeding. In de meeste overeenkomsten wordt gewerkt met een vergoeding van 0,25% van de koopsom van je huis per kalenderdag. Dit bedrag kun je dan verrekenen met het bedrag dat je de aannemer nog verschuldigd bent.

4. Schakel hulp in van een waarborgende instantie

Kom je er samen met de aannemer niet uit? Als je nieuwbouwhuis wordt gebouwd onder SWK-garantie, Bouwgarant of Woningborggarantie, kun je bij problemen deze partijen inschakelen. Met een waarborgcertificaat van deze instanties ben je bijvoorbeeld beschermd als een aannemer failliet gaat, of zich om een andere reden niet aan de bouwplannen houdt. Teken of betaal bij problemen in ieder geval niet voordat je toestemming hebt van een van deze instanties.

5. Neem een expert mee naar de oplevering

Is je huis dan toch eindelijk klaar? Zorg dat je de woning extra goed inspecteert. Het beste is om hiervoor een nieuwbouwexpert mee te nemen naar de oplevering. Die weet precies waar je op moet letten, en ziet eventuele gebreken direct.

Zijn er dingen niet in orde, of is eventueel meerwerk niet goed uitgevoerd? Leg dit vast in het opleveringsrapport. Dit geeft zowel jou als de aannemer goed zicht op dingen die nog aangepast moeten worden. De aannemer heeft doorgaans drie maanden de tijd om je nieuwe huis helemaal woonklaar te maken. Je kunt een gedeelte van de koop/aanneemsom achterhouden bij de notaris totdat alles is aangepast.

Meer tips voor het kopen van een nieuwbouwwoning?

Bij nieuwbouw komt er net iets meer kijken dan bij het kopen van een bestaande woning. In het gratis e-book nieuwbouw kopen vind je handige informatie over bouwvertraging, gebreken na oplevering, en alles wat je verder moet weten. Knab helpt je op weg!