< Vorige Column index Volgende >

Column: The Next Generation

Auteur: Marloes van Drie
Datum: 22-09-2011

Het is alweer een tijd geleden dat ik een column geschreven heb. Ik heb tot nu toe een zeer bijzonder jaar. 2011 is namelijk het jaar waarin ik moeder ben geworden van een dochter, wellicht een hard werkende vastgoed vrouw in 2040? Een actief lid van de late generatie Z?

Waar staat de bouw in 2040? Of wellicht moeten we proberen maximaal 10 jaar vooruit te kijken. Wat gebeurt er met de bouw in 2020? Ik ben zelf op meerdere manieren zeer geïnteresseerd en bezig met vernieuwing in de bouw. Maakt mij dat een schoolvoorbeeld van een generatie Y?

De huidige twintigers en dertigers hebben aantal opvallende kenmerken. In de eerste plaats hechten de quarterlifers veel belang aanvrijheid of zelfbeschikking.

Zij willen niet belemmerd worden in hun keuzes en proberen alle ballen zo lang mogelijk in de lucht houden. Ondanks de hang naar vrijheid lijken de huidige twintigers en dertigers zich in de tweede plaats ook weer steeds vaker te willen verbinden. Autonomie of vrijheid en zelfontplooiing zijn kernwaarden maar een doorgeschoten individualisme wordt door generation Y niet langer gewaardeerd.

Vrijheid om je eigen ding te doen moet voor deze generatie op een zinvolle manier tot uitdrukking worden gebracht. Dit betekent dat zelfontwikkeling eveneens iets moet bijdragen aan de maatschappij als geheel. Zelfontplooiing veronderstelt ook inbedding in sociale verbanden. Vrijheid en verbondenheid lijken voor deze generatie dus geen tegenpolen meer te zijn. Authenticiteit is daarbij de omvattende, centrale waarde!

Als bestuurslid van De NieuwBouw (www.denieuwbouw.nl) merk ik steeds meer dat de jonge generatie opstaat en de dingen anders wil aanpakken. Zo omarmt zij de sociale media en gaat deze generatie vrij makkelijk samenwerkingsverbanden en nieuwe netwerken aan.

"Dat de nieuwe generatie bouwers staat te popelen om ervaren collega’s te assisteren in de projecten die ertoe doen is een feit. Want groot, duur of complex is niet de graadmeter maar de waarde die het voor de ander heeft, meent Sjaak Schouteren voorzitter van De NieuwBouw. " De markt verandert nog steeds. De individuele behoefte is leidend – in z’n sociale en tijdelijke context en de markt - dient te leveren". De tijd van hokjesgeest en eilandenpolitiek ligt al jaren achter ons, iets wat de leden van De NieuwBouw goed begrijpen. In hun projecten gaan zij dan ook samenwerkingsverbanden aan met scholen, verzekeraars, expertisebureaus, bouwers en risicoanalisten.

Het zou zo goed zijn als men de jongere generaties hierin actief zou steunen. Dit is niet alleen van belang voor De NieuwBouw maar juist ook voor hun eigen organisaties. Hierdoor voorkomt de zogenaamde protestgeneratie, die haar naam verkreeg door tegen heilige huisjes aan te schoppen en een nieuwe samenleving voor ogen te hebben, dat ze straks bekend zal staan als de generatie die steeds protesteert als een vernieuwing op haar pad komt.

Voor veel bouwers betekent het een omslag in hun denken. Want de maatschappelijke context stelt vaak heel andere eisen dan waarop de bouw- en ingenieurswereld intern zijn gericht.
 Over Marloes van Drie

Meer columns van Marloes van Drie:

18-10-2010
De consument bepaalt.

10-08-2010
Een kritische kijk op vastgoed!