< Vorige Column index Volgende >

Column: BIJ TERRASWONEN MOET PRIVACY BESCHERMING VOOROP STAAN.

Auteur: Rudolf Das
Datum: 25-01-2010

Als aanvulling op mijn vorige columns hierbij een schets met nummers en de daarbij behorende verklaring, die een paar belangrijke voorwaarden voor een goed “heuvelbouw”-ontwerp onthullen:

Afbeelding: Heuvelbouw door R. Das.

1. De grote terrassen moeten sterk genoeg zijn om een tien tot vijftien centimeter dikke grondlaag te kunnen dragen.
2. Afscherming van de zijkanten van terrassen tegen de inkijk op lager gelegen terrassen in de “oksels” van het gebouw.
3. Bij de toepassing van verlaagde bloembakken (voor meer uitzicht, zittend in de kamer) moet de bovenkant van het hek of de glaspanelen minstens tachtig centimeter achter de rand van het terras liggen.
4. Brede plantenbakken langs de voorzijde van de terrassen.
5. Dubbele scheidingsmuren tussen de woningen, met aan weerskanten schuurtjes voor tuinmeubilair en gereedschap.
6. Grotere ramen in de zijgevels voorzien van zichtschermen.
7. Hemelwaterafvoer van alle terrassen en plantenbakken via een speciale regenpijp aan de buitenzijde, met een sterk verschillende diameter tussen boven en beneden.
8. Voor maximale licht toetreding en geluids –privacy is een geknikte glasgevel aan te bevelen.
9. Alleen hoge zijramen in de woonkamers van de appartementen.

Rudolf Das.