< Vorige Column index Volgende >

Column: Steunmaatregel voor starters op woningmarkt!

Auteur: Peter Lubbers
Datum: 20-01-2010

In mijn artikel van 8 december kwam ik met het goede nieuws van het Belastingplan 2010. Dit plan is inmiddels wet geworden, dus u kunt profiteren van de genoemde maatregelen die fiscaal gunstig uitpakken. Dat is de rente van de hypotheek over meegefinancierde kosten voor doorstromers en het terugbrengen van de termijn van de eigenwoningreserve van 5 jaar naar 3 jaar. Zie daarvoor mijn artikel van 8 december.

Ik kan u echter mededelen: de koek is nog niet op! Staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager heeft nog meer uit de hoge hoed getoverd. Chapeau!

Per 1 januari van dit jaar is de successiewet vernieuwd. Deze wet is behoorlijk op de schop gegaan. De 3 tariefgroepen zijn teruggebracht naar 2 tariefgroepen en de te betalen percentages erfbelasting of schenkbelasting (voorheen erfrecht en schenkingsrecht) zijn verlaagd. Het hoogste percentage van 68% in tariefgroep 3 (familie in de zijlijn/overige verkrijgers) is verlaagd naar 40%. Erven van een rijke tante wordt dus voordeliger.
Ook de vrijstellingen, de bedragen waarover u geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen, zijn aangepast. Starters op de woningmarkt opgelet! Er bestond een verhoogde vrijstelling waarbij ouders vrij van belasting konden schenken aan hun kinderen tussen de 18 en 35 jaar. Die bedroeg in 2009 € 22.760,00 en bedraagt in 2010 € 24.000,00. U mag als ouder om uw kind te ondersteunen bij de aankoop van een eigenwoning nu een belastingvrije schenking doen van € 50.000,00. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden zoals het opmaken van een notariële akte. Weliswaar hebben niet alle ouders deze financiële mogelijkheden, maar het is een welkome aanvulling voor een aantal starters op de woningmarkt.