Nieuwbouw Columnist

Wim Boonstra

Naam: Wim Boonstra
Bio

Wim Boonstra (1958) is Onderdirecteur en Chief Economist van Rabobank Nederland te Utrecht. Hij is verantwoordelijk voor het economisch onderzoek zoals dat plaatsvindt binnen het Directoraat Kennis en Economisch Onderzoek. Dit directoraat omvat de onderzoekseenheden Macro Economisch Onderzoek, Regionaal Economisch Onderzoek en Country Risk Research. Verder hoort ook het Kennis- en Informatiecentrum Rabobank tot dit directoraat.

In maart 2008 is Wim gepromoveerd tot doctor in de economische wetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. De titel van zijn proefschrift luidt: “De betalingsbalans en de externe vermogenspositie”.

Naast zijn functie bij de Rabobank doceert Wim het vak Geld- en bankwezen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

In de loop der jaren heeft Wim tal van artikelen gepubliceerd, onder meer op het terrein van het monetaire beleid, financiële markten en de Europese integratie.