Nieuwbouw Columnist

Adri Duivesteijn

Naam: Adri Duivesteijn
Bedrijf / Instelling: Gemeente Almere
Functie: Wethouder
Website:www.almere.nl
Bio

Adri Duivesteijn (PvdA) is al 45 jaar intensief betrokken bij de kwaliteit van woningen, architectuur, stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening, en de rol van de eindgebruiker daarbinnen.

Sinds februari 2013 is Duivesteijn lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (commissies: Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening; Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning).

Adri Duivesteijn (1950) kwam al op jonge leeftijd in actie tegen de verpaupering in de Schilderswijk, waar hij opgroeide. Daar richtte hij de wijkkrant
‘De Schilderswijker’ op en was er hoofdredacteur van. Hij volgde een opleiding aan de Sociale Academie en studeerde andragologie aan de Universiteit van Amsterdam.

In 1980 trad Duivesteijn aan als wethouder van de gemeente Den Haag, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing. De realisatie van het Haagse stadhuis, ‘Stadsvernieuwing als culturele activiteit’, zijn strijd voor fatsoenlijke sociale woningbouw, de innovatieve vernieuwing van de Vaillantlaan in de Schilderswijk, zijn enkele karakteristieke markeringen van zijn periode als wethouder. Hij maakte zich sterk voor de stadsvernieuwing en kwam op voor de belangen van huurders.

Na een periode als directeur van het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam (1990 tot 1994) is hij in 1994 gekozen als Tweede Kamerlid. In zijn portefeuille stonden volkshuisvesting en ruimtelijke ordening centraal. Als Kamerlid heeft Duivesteijn de commissie TCI (Tijdelijke commissie Infrastructuurprojecten) geleid en was hij lid van de parlementaire enquêtecommissie Bouwfraude. Hij heeft verschillende initiatiefvoorstellen geïnitieerd en tot wetgeving verwezenlijkt (Bijvoorbeeld de Wet Bevordering Eigen Woningbezit).

Sinds april 2006 is Adri Duivesteijn wethouder in Almere. Daar staat hij nu voor een unieke ruimtelijke opgave, met de Rijkstaakstelling om 60.000 woningen te bouwen en 100.000 arbeidsplaatsen te realiseren. In oktober 2008 ontving hij uit handen van toenmalig Burgermeester Opstelten de Rotterdam Maaskantprijs. In april 2008 overhandigde hij minister Cramer de Almere Principles, die hij samen met duurzaamheidsexpert en architect William McDonough ontwikkelde. De Almere Principles zijn een inspirerende leidraad voor de op 26 juni gepresenteerde Concept Structuurvisie Almere 2.0.


Columns:

06-11-2013
Zelfbouw

21-05-2010
Eeuwige liefde