Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites die verbonden zijn aan Nieuwbouw Nederland B.V.; te weten Nieuwbouw-(Nederland/ provincienaam/ plaatsnaam).nl. Zodra u een van de bovengenoemde websites bezoekt gaat u akkoord met de op dat moment geldende disclaimer. Deze disclaimer is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

Datum laatste aanpassing: 13-2-2013

De bovengenoemde websites zijn bedoeld om aanbieders en geïnteresseerden van woningaanbod in contact te brengen. Nieuwbouw Nederland faciliteert marktpartijen, de aanbieders, hun producten en/ of informatie onder de aandacht te brengen. Daarnaast wordt informatie over de woonwensen van websitebezoekers, de geïnteresseerden, verzameld om -voor zover mogelijk - vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Hoewel Nieuwbouw Nederland de bovengenoemde marktpartijen verzoekt zorgvuldigheid in acht te nemen bij het leveren van informatie, kan Nieuwbouw Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeleverde informatie. Alle informatie (inclusief prijzen) worden op de Nieuwbouw Nederland-websites door de betrokken marktpartijen onder voorbehoud geleverd. Nieuwbouw Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door derden geleverde informatie, noch voor de door Nieuwbouw Nederland gepubliceerde informatie. Nieuwbouw Nederland aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor beslissingen die worden genomen op basis van de op zijn websites gepubliceerde informatie.

Bovenstaande is ook van toepassing op websites die op enigerlei wijze zijn verbonden aan de websites van Nieuwbouw Nederland, via bijvoorbeeld hyperlinks of metatags.

Gebruik van informatie

Nieuwbouw Nederland en derden behouden de intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde informatie. Het is niet toegestaan informatie van deze websites te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of op enigerlei wijze openbaar te maken, zonder Nieuwbouw Nederland (inclusief URL) als bron te vermelden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door Nieuwbouw Nederland.