Nieuwbouw Nieuws

Huurprijzen vrije sector stijgen minder hard in de Randstad

16-11-2017
De huren van vrijesectorwoningen in de Randstad zijn het afgelopen kwartaal minder hard gestegen dan in de periodes daarvoor.