Nieuwbouw Nieuws

Rijk wil woningbouw gaan versnellen

15-11-2017
Het rijk neemt de komende jaren ‘een actievere en regisserende rol op zich’ om de woningbouw in de grote stedelijke regio’s sneller op gang te helpen.