Nieuwbouw Nieuws

Zuid-Holland: woningbouw langs wegen en bermen

06-12-2017
Er liggen kansen in Zuid-Holland om woningen langs brede stadswegen te bouwen. Ook kan de verkeersruimte binnen de bebouwde kom relatief eenvoudig worden getransformeerd naar woningbouw.