Nieuwbouw Nieuws

Huren in vrije sector lopen verder op in tweede helft van 2017

07-02-2018
De huren in de vrije sector zijn in de tweede helft van 2017 verder gestegen. Een verhuurde vrijesectorwoning kostte gemiddeld 1.020 euro.