Nieuwbouw Nieuws

Milieudefensie: Pas hypotheken en ozb aan voor woningen zonder gas

24-04-2018
Milieudefensie wil dat hypotheken worden aangepast om wonen zonder aardgas te stimuleren. De onroerendzaakbelasting voor duurzame woningen moet omlaag en er moet een speciaal ‘warmtetransitiefonds’ komen.