Nieuwbouw Nieuws

Wat zijn de normen om veilig te bouwen?

18-09-2019
Als je van plan bent om een nieuw huis te bouwen dan is het verstandig om je te verdiepen in hoe je veilig kunt bouwen. In de bouw komen nog altijd veel ongevallen voor, veiligheid is daarom ook erg belangrijk. Zelfs na de bouw kunnen gebreken in de constructie, slechte brandveiligheid, et cetera problemen opleveren. Er zijn meerdere normen waaraan je je moet houden bij het bouwen van een huis.

Generieke Poortinstructie
De Generieke Poortinstructie, ook wel afgekort tot GPI, is een veiligheidsinstructie die gevolgd moet worden om toegang te krijgen tot een bouwplaats. Dit is een van de onderdelen van de Governance code Veiligheid in de Bouw en vanaf 1 april 2019 verplicht op alle bouwplaatsen van de bedrijven die de GCVidB hebben ondertekend. Alle medewerkers die op de bouwplaats zijn moeten hun GPI hebben gehaald en moeten deze ook kunnen tonen.

Veiligheidsladder
Een ander onderdeel van veiligheid in de bouw is de Veiligheidsladder. Dit is een methode om te beoordelen hoe het veiligheidsbewustzijn is bij een bouwplaats. Ook wordt met de Veiligheidsladder gemeten of organisaties bewust veilig handelen. De nadruk ligt hierbij dus op de veiligheidscultuur, het stimuleert bedrijven om op een bewuste manier veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is van een organisatie, hoe hoger de laddertrede is dat het toegekend wordt. De Veiligheidsladder kent vijf treden: pathologisch, reactief, berekend, proactief en vooruitstrevend. Hierbij is pathologisch de laagste score en vooruitstrevend de hoogst mogelijke trede. Binnenkort is de tweede trede verplicht, wat dus reactief is. Deze trede houdt in: verandergedrag is ad-hoc en van korte duur.

Hoe kun je zelf een huis bouwen op een veilige manier?
De Generieke Poortinstructie en de Veiligheidsladder zijn eigenlijk alleen maar interessant voor bouwbedrijven en -organisaties. Als je dus zelf een huis bouwt dan hoef je dit niet te gebruiken. Toch blijft het extreem belangrijk dat je jouw woning veilig bouwt. Hiervoor kun je meerdere maatregelen nemen. Een voorbeeld hiervan is dat je zonder meer veiligheids schoenen draagt op de bouwplaats. Dit is misschien heel logisch voor jou, maar anderen kunnen dit mogelijk vergeten. Een andere logische richtlijn is dat je op de bouwplaats een bouwhelm draagt. Als je wel een bouwbedrijf inhuurt om jouw nieuwe huis te bouwen dan zul je minder op de bouwplaats komen. Als je toch hier komt om jouw woning te bekijken dan moet je alsnog de veiligheids schoenen en bouwhelm dragen.

Bron: van 18-09-2019