Nieuwbouw Nieuws

Transformatiewoning: een snellere vorm van nieuwbouw

04-12-2019
Niet alleen de nieuwbouw van woningen draagt bij aan meer woningen, dit geldt ook voor het creëren van woningen door het ombouwen van oude bedrijfspanden of kantoren. Het feit dat het veel tijd kost om een reguliere nieuwbouwwoning te realiseren, maakt het voor mensen ook interessant om een zogenoemde transformatiewoning te overwegen. Vooral starters maken hier al veel gebruik van.

Relatief kleine woningen
In 2018 zijn er maar liefst 13.000 transformatiewoningen gebouwd. Dit staat gelijk aan 14 procent op het totaal aan nieuwe woningen. De cijfers zijn afkomstig uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat het ministerie van Binnenlandse Zaken liet uitvoeren. Meestal zijn de in bestaande gebouwen gecreëerde woningen vrij bescheiden van formaat. Zo was in 2018 de oppervlakte van 43 procent van de woningen onder de 50 vierkante meter. 26 procent van de woningen was tussen de 50 en 75 vierkante meter groot. Desondanks kiezen steeds meer mensen voor dit type woning, omdat het vaak ook locaties zijn met een bepaalde historische of emotionele waarde. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een oud schoolgebouw, een kerk of een voormalig ziekenhuis.

Transformatiewoningen met een verhaal
Hoewel nieuwbouw met nagenoeg 67.000 woningen nog altijd zorgt voor de grootste groei aan woningen, beginnen transformatiewoningen steeds meer terrein te winnen. Vooral in grote steden is dit het geval. Amsterdam loopt hierbij aan kop, gevolgd door Eindhoven en Den Haag. Misschien heeft het ook te maken met de huidige trend om oude spullen te willen hergebruiken en duurzamer te willen leven. Veel mensen kiezen vooral voor een transformatiewoning vanwege het verhaal dat erachter schuilt. Voor zowel volledig nieuwe woningen als transformatiewoningen geldt dat er vanaf medio 2020 strengere regels gelden als het gaat om duurzaamheid en zuinigheid op
het gebied van energie. De strengere eisen op het gebied van energie maken alle vormen van nieuwbouw daarmee steeds duurder.

Bewoners transformatiewoningen relatief jong
De meeste woningen die in 2018 via transformatie gerealiseerd zijn, zijn gebouwd in oude kantoorgebouwen. Dit geldt voor 42 procent van de transformatiewoningen. Ongeveer 21 procent van deze woningen werd gerealiseerd in panden met een voormalig maatschappelijke bestemming. Het grootste deel van de transformatiewoningen zijn huurwoningen. Van woningen van wie de eigenaar bekend was in 2017, was 12 procent een koopwoning. De rest van de woningen is eigendom van woningcorporaties en andere verhurende partijen. Vooral alleenstaanden of stellen zonder (thuiswonende) kinderen kiezen voor dit type woning. Bovendien zijn de bewoners van transformatiewoningen meestal nog jong. 47 procent van de mensen die in een woning in een bestaand gebouw woont, is tussen de 18 en 27 jaar. Slechts 6 procent van de ouderen boven de 67 jaar woont in een transformatiewoning.


Bron: van 04-12-2019