Nieuwbouw Nieuws

Nieuwbouw? Aan deze isolatienormen dient je woning te voldoen!

18-03-2021

Wanneer je gaat (ver)bouwen, krijg je te maken met verschillende wetten en regelgeving. Dat geldt voor renovatie, maar ook voor nieuwbouwwoningen. Sterker nog, vanaf 1 januari 2021 moeten alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw voldoen aan de BENG-eisen. Deze eisen hebben betrekking op de energiebehoefte en duurzaamheid van gebouwen, wat betekent dat isolatie een belangrijke rol speelt. In deze blog lees jij daarom alles over de isolatienormen van jouw nieuwbouwwoning!

BENG-eisen

Nieuwbouwwoningen moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de eisen voor Bijna Energie-Neutrale Gebouwen (BENG). Met deze eisen wil de overheid nieuwbouw energiezuiniger en daarmee duurzamer te maken. Daarbij spelen de energiebehoefte, dus hoeveel energie een gebouw nodig heeft voor verkoeling en verwarming, en de bron van die energie een belangrijke rol. Zo mag maar een klein percentage van de benodigde energie afkomstig zijn uit niet-hernieuwbare bronnen en dient het overige verbruik uit hernieuwbare energie te bestaan.

Rc-waarde en Rd-waarde

Isolatie houdt de temperatuur in huis constant en heeft dus veel invloed op de energiebehoefte van jouw woning. Dat betekent dat de isolatiewaarde grotendeels bepaalt of jouw nieuwbouwwoning aan de BENG-eisen kan voldoen. De isolatiewaarde geeft aan hoe goed een woning de warmte vasthoudt en kan worden opgedeeld in de Rd- en Rc-waarde. De Rd-waarde geeft de warmteweerstand en dus het isolerend vermogen van het isolatiemateriaal aan. Hoe hoger de Rd-waarde, hoe beter het materiaal de warmte vasthoudt. De Rc-waarde geeft de warmteweestand en dus het isolerend vermogen van de hele constructie aan. Het dak van jouw woning heeft bijvoorbeeld maar één Rc-waarde, maar meerdere Rd-waardes (dakpannen, houten balken, enzovoorts). De Rc-waarde wordt daarom als uitgangspunt bij de isolatienormen voor woningen gebruikt.

Gestelde isolatienormen

De eisen die aan de isolatie van nieuwbouwwoningen worden gesteld, zijn relatief streng. Er wordt daarbij wel een onderscheid gemaakt tussen verschillende woonlagen. De eisen voor dakisolatie zijn bijvoorbeeld strenger dan die voor muurisolatie, omdat de meeste warmte via het dak verloren gaat. Om aan de BENG-eisen te voldoen, dient het dak een Rc-waarde van 6 te hebben. Voor de vloer geldt een Rc-waarde van 3,5 en voor de muren een Rc-waarde van 4,5.

Isolatiematerialen

De Rc-waarde van een constructie wordt met name bepaald door de gebruikte isolatiematerialen. Hoe hoger de Rd-waarde van een isolatiemateriaal, hoe hoger de Rc-waarde van de constructie waarin dat materiaal is toegepast. Om aan de isolatienormen voor nieuwbouw te voldoen, kun je dus het beste kiezen voor materialen met een relatief hoge Rd-waarde. PIR heeft bijvoorbeeld een zeer hoge Rd-waarde en is geschikt voor zowel dak-, vloer- als muurisolatie. Ben je op zoek naar een wat goedkoper alternatief? Dan zijn wolsoorten, zoals glas- en steenwol, ook goede opties.

Subsidie op isolatie

In samenhang met de BENG-eisen, is de ISDE dit jaar uitgebreid met isolatie. De Investeringssubsidie Duurzame Energie houdt in dat je subsidie kunt aanvragen voor alle energiebesparende maatregelen in jouw nieuwbouwwoning. Daaronder vallen bijvoorbeeld zonneboilers en warmtepompen, maar ook isolatie. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden, maar het loont zich zeker om uit te zoeken of jij recht heb op deze subsidie. Zo heb jij je investering binnen no time terugverdient en voldoe je zonder problemen aan alle gestelde isolatienormen voor nieuwbouw!

Bron: van 18-03-2021