Nieuwbouw Nieuws

Creatieve oplossingen voor ruimtegebrek

03-01-2022

De woningnood in ons land is de laatste jaren steeds verder toegenomen. Voor starters op de woningmarkt is anno 2022 nauwelijks een betaalbare woning te vinden. De overheid zet groot in op woningbouw, maar voordat er voldoende nieuwe woningen beschikbaar zijn, zijn we jaren verder. Bovendien hebben veel gemeenten simpelweg geen ruimte meer om woningbouw te realiseren. Al met al een lastige situatie, die noopt tot creativiteit.

Wonen in een container

Op diverse plaatsen in het land zie je kleine woonblokken verrijzen die uit zeecontainers zijn opgebouwd. Op zich is dat geen nieuwe ontwikkeling, want in het verleden werd de zeecontainer al gebruikt voor het creëren van tijdelijke huisvesting voor bijvoorbeeld studenten of statushouders. Het blijft natuurlijk een noodoplossing, maar iets is beter dan niets. Op deze manier kan de piek in de woningnood enigszins worden overbrugd, in afwachting van betere tijden.

Inbreilocaties

Gemeenten hebben een woningbouwopdracht van de landelijke overheid gekregen en breken zich het hoofd over de vraag waar ze die woningen moeten neerzetten. Dat leidt ertoe dat men op een andere manier naar de huidige bebouwing gaat kijken. Soms zijn er mogelijkheden om ergens nog wat nieuwe woningen tussen te zetten. Dat worden inbreilocaties genoemd. Overal in woonwijken zie je kleine woonblokken verschijnen op plekken waar dat nog net kan. Vaak levert het wel een behoorlijke uitdaging op met betrekking tot de beschikbare parkeervoorzieningen.

Kleiner wonen

Een deel van de woningnood wordt volgens experts veroorzaakt doordat senioren veelal grote gezinswoningen bezet houden. Wanneer de kinderen het huis uit zijn, zouden mensen kunnen overwegen om hun grote woning in te ruilen voor een kleiner exemplaar. Hierdoor kunnen jonge stellen doorstromen naar een gezinswoning en komen kleinere starterswoningen weer meer beschikbaar. Maar als je kleiner gaat wonen, heb je vaak onvoldoende ruimte voor al je spullen. Omdat afscheid nemen van dierbare spulletjes voor veel mensen moeilijk is, kun je in dat geval ook een opslagcontainer huren en daarin je overtollige huisraad opslaan.

Toekomstverwachting

Naar schatting zal het nog zeker tien jaar duren voordat de problemen op de woningmarkt enigszins afgenomen zijn. Hoe schrijnend de situatie momenteel is, valt af te lezen aan het aantal inschrijvingen op nieuwbouwprojecten. Soms melden zich duizenden gegadigden voor een woning, terwijl er slechts enkele tientallen sleutels te verdelen zijn. Wat ook niet echt meehelpt, is dat de gemiddelde prijs voor een woning in ongeveer twintig jaar tijd nagenoeg verdubbeld is.

Bron: van 03-01-2022