Nieuwbouw Nieuws

Gewond geraakt door de fout van een collega, wat nu?

04-10-2022

Het ene moment bent u nog rustig aan het werk, het andere moment ligt u gestrekt op de vloer. Uw collega zag u over het hoofd en heeft u aangereden met een heftruck of een product op uw hoofd laten vallen toen u langs een stelling liep. Wat er ook is gebeurd, u bent gewond geraakt.

Wie is hier aansprakelijk voor te stellen?

Wie moet uw schade vergoeden? Misschien is het eerste wat in u opkomt: uw collega. Veel mensen zullen dit als antwoord geven, omdat hij of zij het ongeval heeft veroorzaakt. Daarom lijkt dit ook het meest logische antwoord. Toch klopt dit niet. U en uw collega’s vallen tijdens werktijd onder de verantwoordelijkheid van uw werkgever.

Uw werkgever moet voor een veilige en gezonde werkomgeving zorgen en toezicht houden op de werkzaamheden. Dit valt allemaal onder zijn of haar zorgplicht. Uw werkgever is volgens de Nederlandse wet ook aansprakelijk voor de fouten van ondergeschikten. Hieronder valt bijvoorbeeld dat uw collega:

● U per ongeluk aanrijdt met een heftruck

● Net een doos van een stelling laat vallen als u langsloopt

● De vloer veel te nat heeft gedweild waardoor u ten val komt

In al deze situaties kunt u dus uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw letselschade.

Speelt uw type dienstverband een rol?

U heeft altijd recht op schadevergoeding als u gewond bent geraakt door een collega. Het maakt daarbij niet uit of u in vaste dienst bent of een nulurencontract heeft afgesloten. Het maakt zelfs niet uit of u als freelancer een paar klussen op locatie doet of als stagiair aan het werk bent. Iedere werknemer heeft recht op schadevergoeding voor een bedrijfsongeval. Het type dienstverband speelt daarbij geen rol.

Wat moet u doen na het ongeval?

Na het ongeval is het belangrijk dat u de volgende stappen neemt:

1. Vraag uw collega’s of zij een verklaring willen afleggen over wat er is gebeurd.

2. Meld het bedrijfsongeval meteen bij uw werkgever.

3. Ga direct naar het ziekenhuis of uw huisarts, ook als u bijvoorbeeld alleen hoofdpijn heeft.

4. Houd al uw schade bij in een logboek. Hierin kunt u alle gebeurtenissen beschrijven vanaf de dag van het ongeluk. Schrijf ook op hoe u zich voelt en hoe het herstelproces verloopt. Al deze details worden gebruikt om uw schadevergoeding te berekenen. Bewaar ook alle bonnetjes en rekeningen in uw logboek. Zo heeft u alle informatie voor het berekenen van de schadevergoeding op één plek.

5. Schakel zo snel mogelijk juridische hulp in voor het claimen van uw schadevergoeding.

Als u naar het ziekenhuis moet of blijvend letsel aan het ongeval overhoudt, moet uw werkgever het ongeval melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Zelf werkgever aansprakelijk stellen of juridische hulp?

Veel werknemers vinden het lastig om hun werkgever aansprakelijk te stellen na een bedrijfsongeval. Het voelt vaak oneerlijk om uw werkgever aansprakelijk te stellen voor iets dat uw collega heeft gedaan. U voelt zich alleen onterecht zo. De meeste werkgevers zijn goed voorbereid op dit soort situaties en hebben hiervoor een ongevallenverzekering afgesloten. Dit valt overigens ook onder de zorgplicht van de werkgever.

Dan blijft het soms lastig om de schadevergoeding te eisen. Als u veel voldoening haalt uit uw werk, wilt u de relatie tussen u en uw werkgever ook niet op het spel zetten. Gelukkig heeft u ook na een bedrijfsongeval recht op gratis juridische hulp. De verzekeraar van uw werkgever vergoedt deze kosten. De juristen van JBL&G bieden u deze hulp en hebben veel ervaring met bedrijfsongevallen. Een geruststelling voor u, want als u hersteld bent, kunt u dan weer zonder problemen aan het werk.

Bron: van 04-10-2022