Nieuwbouw Nieuws

Veilige nieuwbouwwijk met een AED in de buurt

24-05-2023

Nieuwbouwwijken in Nederland worden steeds vaker van een AED voorzien. Dat geldt overigens niet alleen voor nieuwbouwwijken; ook in bestaande woonwijken kiezen bewoners collectief voor verschillende AED pakketten om de veiligheid in de wijk te verbeteren. Een belangrijke reden om voor een AED te kiezen, is de mogelijkheid om direct te starten met een reanimatie op het moment dat een bewoner van de wijk getroffen wordt door een hartstilstand. Een hartstilstand ziet men niet aankomen; het inschakelen van hulp op voorhand is in het gros van de gevallen geen optie. Datzelfde geldt voor het wachten op de komst van de ambulancebroeders. Er treedt al snel blijvend zwaar lichamelijk letsel op bij het slachtoffer, wanneer deze niet tijdig gereanimeerd wordt.

Gebruik van een AED in de buurt voor iedereen mogelijk

Het voordeel van een AED in de buurt ophangen is het feit, dat iedere bewoner van de nieuwbouwwijk de mogelijkheid heeft om een reanimatie te starten. Voor het gebruik van een AED is geen medische achtergrond benodigd; iedereen kan deze apparaten in de basis gebruiken. Dat komt omdat de apparaten van een luidspreker en soms zelfs lcd-scherm voorzien zijn, welke instructies deelt met de gebruiker. Al snel werpt dit de vraag op: hoe wordt misbruik van een AED in de wijk voorkomen? Een AED is van slimme software voorzien, die eerst een analyse van het hartritme zal maken. Het is een laatste check, voordat de AED een schok toedient aan het slachtoffer. Zo’n analyse wordt ook uitgevoerd bij halfautomatische defibrillators; modellen waarbij een gebruiker zelf, actief op een knop drukt om een schok toe te dienen. Het alternatief is een volautomatisch model, waarbij de knop niet hoeft te worden ingedrukt bij een reanimatie.

Advies bij de aankoop van een AED voor nieuwbouwwijken

Er zijn in Nederland verschillende partijen te vinden die AED’s aanbieden voor onder meer nieuwbouwwijken. Houd bij de aankoop van een AED rekening met verschillende factoren. Standaard worden de instructies op een AED in het Nederlands gegeven. Wordt verwacht dat er een relatief groot aantal expats binnen de nieuwbouwwijk komt te wonen? In dat geval kan het interessant zijn om voor meertalige instructies te kiezen. Zo is het ook voor iemand met een niet-Nederlandse achtergrond mogelijk om de AED te gebruiken in een noodgeval. Verschillende modellen AED’s bieden deze mogelijkheid; hier wordt een kleine meerprijs voor in rekening gebracht.

AED combineren met bijpassende accessoires

De aanschaf van een AED wordt vaak gecombineerd met verschillende accessoires. Het is om deze reden dat met name de AED pakketten zo interessant zijn. Denk aan de combinatie van de AED zelf, met een wandbeugel of bijvoorbeeld een kunststof buitenkast. Zo’n buitenkast is een absolute must, wanneer de AED ergens binnen een nieuwbouwwijk aan de buitenmuur wordt opgehangen. De kast beschermt de AED tegen schade door ruige weersomstandigheden en bijvoorbeeld vandalisme.

Bron: van 24-05-2023