Nieuwbouw Nieuws

Verschuiving van nieuwbouw naar renovatie

12-03-2024

De bouw heeft een roerig decennium achter de rug. Tien jaar geleden was er vanwege de economische crises weinig vraag naar nieuwbouw en verbouwingen. Maar vervolgens oversteeg de vraag in de daaropvolgende jaren het aanbod. Een tekort aan bouwprofessionals was het gevolg. En de volgende trend binnen de bouwbranche is ook alweer zichtbaar. Onder meer projectaannemers doen er goed aan zich breed te oriënteren op opdrachten. Nieuwbouw is wederom afgenomen, onder meer vanwege de stikstofproblematiek, gestegen prijzen en de focus op duurzaamheid. Daarentegen neemt de vraag naar aannemers die renovatieprojecten kunnen uitvoeren toe.

Groei bij bedrijven die zich op de energietransitie richten

De verwachting bestaat dat in 2024 de bouw enigszins krimpt. Het afnemende volume wordt voornamelijk veroorzaakt door minder activiteit bij architectenbureaus, de hout- en bouwmaterialenindustrie en woningbouwers. Andere subsectoren zullen echter naar verwachting wel een groei tegemoet kunnen zien. Als gevolg van uitdagingen vanwege klimaatdoelstellingen en de energietransitie, profiteren onder meer ingenieursbureaus, aannemers en installatiebedrijven die actief zijn op dit vlak.

Renovaties van woningen, infra en agrarische panden

De verschuiving van nieuwbouw naar renovatie lijkt sectorbreed plaats te vinden. Niet alleen als het gaat om woningbouw en infra zoals grond-, weg- en waterbouw, maar ook bijvoorbeeld in de agrarische sector. Met de toenemende druk om boerenbedrijven te verduurzamen, willen veel boerenbedrijven hun stallen en schuren renoveren. Denk aan het isoleren van het dak en gevels om het energieverbruik te verlagen, daken met asbest te verwijderen en stallen en schuren geschikt te maken voor plaatsing van zonnepanelen op het dak.

Mag je als aannemer aan de slag met een dergelijk renovatieproject? Zorg dan dat je met professionele partners in zee gaat. Kijk bijvoorbeeld eens op de website van Hardeman Isolatie als je meer wil weten over de dakrenovatie van een schuur of stal.

Veel om aan te denken bij een offerte of advies

Projectaannemers dienen tegenwoordig een hoop kennis in huis te hebben om opdrachtgevers goed te kunnen adviseren. Bij een renovatie van een stal of schuur bijvoorbeeld gaat het - naast de hiervoor genoemde isolatie om het energieverbruik te verlagen - ook om onder meer brandwerendheid en het terugdringen van geluidsoverlast. Daarnaast geeft een renovatie natuurlijk ook de mogelijkheid om een nieuwe uitstraling te creëren. Belangrijk dus ook dat er goed nagedacht wordt over het materiaal- en kleurgebruik. En tot slot wordt er in het kader van de energietransitie vaak gekozen voor zonnepanelen op daken van schuren of stallen. Neem alle facetten mee in offertes of adviezen, en werk samen met betrouwbare partners voor een goede uitvoering van het werk.

Bron: van 12-03-2024