Nieuwbouw Nieuws

Woonlasten gaan in 2020 flink omhoog

02-04-2020

Helaas gaan in 2020 de woonlasten flink stijgen ten opzichte van 2019. Niet alleen hebben de huizenprijzen een hoogtepunt bereikt op de huizenmarkt waardoor het kopen van een huis extra duur is, ook de woonkosten zijn erg hoog waardoor de kosten van een huis ook erg duur worden dit jaar. Gemiddeld is er een stijging van 5 procent aan gemeentelijke woonlasten. Veel onderdelen van de gemeentelijke woonlasten stijgen in 2020, door verschillende redenen.

De stijgingen zullen verschillen per gemeente, omdat gemeentes zelf bepalen hoe hoog ze de belastingen maken. Gemeentes betalen aan het rijk, en de gemeentes bepalen vervolgens zelf hoeveel van deze kosten ze doorberekenen aan de inwoners door de woonlasten te verhogen. De lastenverzwaring gaat gemiddeld 220 euro omhoog voor huiseigenaren en ook voor mensen die in huurwoningen wonen zullen de kosten flink stijgen. Weten wat je kan verwachten aan kosten? Huurzone zocht het voor je uit!

Welke kosten stijgen het hardst?

De kosten die veruit het hardste stijgen, zijn de afvalstoffenheffingen. Dit is de heffing die je aan de gemeente betaalt omdat zij jouw afval zoals oud papier, plastic, groene en grijze container ophalen. Deze heffing stijgt gemiddeld 6 procent tot 9 procent, dit is een forse stijging en verschilt per gemeente. In zes gemeentes stijgen de kosten met maar liefs 50 procent. Inwoners van Etten-Leur worden het hardste getroffen, zij betalen 64 procent meer ten opzichte van 2019. Dit komt neer op een gemiddelde stijging van 151 euro per huishouden.

Dit is de eerste keer dat er zo’n hoge stijging is voor deze heffing. De oorzaak voor deze stijging is de hogere belasting die gemeenten betalen aan de overheid. Gemeentes betalen ongeveer twee keer zoveel om het opgehaalde afval te storten en verbranden. Veel gemeentes rekenen deze kosten door in de afvalstoffenheffing van de inwoners. Met deze hogere belasting wil de rijksoverheid het recyclen van afval motiveren.

Wat stijgt er nog meer?

De woonlasten bestaande uit afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelasting stijgen ook. De OZB stijgt in 2020 omdat er hogere zorg- en welzijnskosten zijn per gemeente waar meer geld voor nodig is, omdat de bevolking van Nederland vergrijst en ouder wordt. Dit is fijn, maar brengt veel kosten met zich mee. Een oplossing die gemeentes veel inzetten om deze kosten op te vangen is door de OZB te verhogen omdat de OZB een van de weinige inkomstenbronnen is waaraan ze kunnen sleutelen om de zorgkosten op te vangen. Gemeentes mogen zelf vaststellen hoe hoog de OZB is, dus daarom zijn er verschillen in de stijgingen van woonlasten per gemeente. Zo gaan huiseigenaren in Apeldoorn ongeveer 17 procent meer dan vorig jaar betalen en huurders zelfs 29 procent, terwijl de woonlasten in Arnhem juist zullen dalen.

Voor mensen die in een huurhuis wonen, is de stijging ongeveer 3 procent, wat ongeveer een stijging is van 10 euro. Voor huizenbezitters is de stijging ongeveer 6 procent, wat ongeveer een stijging is van 35 euro. Voor huurders is dit percentage lager omdat de rekening van de OZB terecht komt bij de eigenaar van de huurwoning. Deze eigenaar kan er wel voor kiezen de stijging door te berekenen in de huurprijs.

De stijging van de woonlasten

Er wordt verwacht dat 2020 niet het enige jaar is dat de woonkosten zo hard stijgen. Volgens verwachten zullen de komende jaren de kosten voor huurders en huiseigenaren fors blijven stijgen. De kosten stijgen in 2020 zo hard door de afvalstoffenheffingen en door de OZB verhoging. De afvalstoffenheffing is een gevolg van hogere belastingen die gemeentes aan de overheid moeten betalen en van deze belasting wordt niet verwacht dat het snel zal dalen. Ook wordt verwacht dat het doorrekenen van belastingen die gemeentes moeten betalen ook steeds zal blijven gebeuren waardoor de OZB zal blijven stijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten waarschuwt al sinds 2019 dat de OZB jaarlijks met ongeveer 7 procent zal toenemen.

Vereniging Eigen Huis vindt dat de inwoners op deze manier teveel kosten van de gemeente moeten opvangen en dat er afspraken moeten worden gemaakt over de bekostiging van de zorgtaken. Veel gemeentes zien graag dat de overheid meer geld vrijmaakt voor de zorgkosten, zodat gemeentes er niet zelf voor hoeven op te draaien en de OZB hoger te hoeven maken. Het is afwachten of de overheid meer geld gaat vrijmaken voor de zorg. Tot dan zullen de woonlasten blijven stijgen.

Bron: van 02-04-2020